Andmekaitse

Kogu teie tellimust ja klienditeavet käsitletakse konfidentsiaalsena. Teie esitatud tellimust ja kliendiandmeid ei edastata kolmandatele osapooltele.

1. Registripidaja

Alcocentrum.eu.eu / Linktrans OÜ   rek.14590063  Endla  4 Tallinn 10142  Viro

2. Registri eest vastutav üksus

Alcocentrum.eu kasutajatugi, myynti@alcocentrum.eu

3. Registri nimi

Alcocentrum.eu kliendi-, turundus- ja uudiskirjaregister.

4. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus ja eesmärk

Euroopa liidu isikuandmete kaitse üldmääruse kohane õiguslik alus on teie nõusolek isikuandmete töötlemiseks või meievaheline kliendisuhe.

Isikuandmete töötlemise eesmärk on klientidega suhtlemine, kliendisuhete hoidmine ja turundus.

5. Registri andmesisu

Registrisse salvestatud andmed on: nimi, kontaktandmed (telefoninumber, e-posti aadress, aadress), võrguühenduse IP-aadress, teave tellitud toodete ja nende muudatuste kohta, arveldusandmed, muu kliendisuhtega seotud teave ja tellitud tooted.

6. Regulaarsed teabeallikad

Registrisse salvestatavad andmed saadakse kliendilt nt. veebipoe kaudu saadetud sõnumitest, e-posti teel, telefoni teel, sotsiaalmeedia teenuste kaudu, lepingutest, kliendikohtumistest ja muudest olukordadest, kus klient oma andmeid avaldab.

7. Regulaarsed andmete edastamised ja andmete edastamine väljapoole EL-i või EMP-d

Teavet ei avaldata regulaarselt teistele osapooltele. Transpordiettevõtetele võidakse avaldada teavet seoses tellimuste töötlemisega.

Vastutav töötleja võib andmeid edastada ka väljapoole EL-i või EMP-d.

8. Registrikaitse põhimõtted

Registris olevate andmete töötlemisel ollakse ettevaatlik ning infosüsteemide abil töödeldavad andmed on nõuetekohaselt kaitstud. Kõikidele süsteemidele pääsevad ligi ainult nende kasutamiseks volitatud isikud oma eraldi kasutajatunnustega. Registripidaja tagab, et salvestatud andmeid, samuti serveri juurdepääsuõigusi ja muid isikuandmete turvalisuse seisukohalt olulisi andmeid käsitletakse konfidentsiaalselt ja ainult nende töötajate poolt, kelle ametijuhendiga see on.

9. Tutvumisõigus ja õigus nõuda andmete parandamist

Saate taotleda oma andmete ülevaatamist ja parandamist kirjalikult, saates e-posti aadressil myynti@alcocentrum.eu

10. Muud isikuandmete töötlemisega seotud õigused

Registris oleval isikul on õigus nõuda teda puudutavate isikuandmete registrist eemaldamist ("õigus olla unustatud"). Registreeritutel on ka EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse järgi muud õigused, näiteks isikuandmete töötlemise piiramine teatud olukordades. Taotlused tuleb saata vastutavale töötlejale kirjalikult. Vajadusel võib registripidaja paluda taotlejal oma isikut tõendada. Vastutav töötleja vastab kliendile EL andmekaitsemääruses sätestatud aja jooksul (üldjuhul ühe kuu jooksul).

Alcocentrum.eu on isikuandmete eest vastutav töötleja. Alcocentrum.eu edastab maksete tegemiseks vajalikud isikuandmed otse volitatud makseteenuse pakkujale Maksekeskus AS-ile.

Ülesse